gebruiker overeenkomst

Hierbij bevestig ik, uit vrije wil en in mijn belang, bij het plaatsen (invoeren) van mijn persoonlijke gegevens op de internetsite ____ van een naamloze vennootschap _________ (TIN _________, OGRN __________, hierna - de Operator) mijn toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens door de Exploitant ten behoeve van het aanbieden van diensten, nieuwe diensten aangeboden door de Exploitant ten behoeve van het uitvoeren van enquêtes, vragenlijsten, advertenties en marktonderzoek met betrekking tot de dienstverlening van de Exploitant, onder meer door het leggen van directe contacten met mij via de door mij aangegeven communicatiemiddelen op deze website. ) wordt verstrekt voor de uitvoering van alle acties met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens die nodig en wenselijk zijn om de bovenstaande doelen te bereiken, inclusief, zonder beperking, verzameling, systematisering, accumulatie, opslag, opheldering (update, wijziging), gebruik, overdracht, depersonalisatie, blokkering en vernietiging van persoonsgegevens dat wil zeggen alle gegevens die door mij op deze site zijn gespecificeerd.
Ik bevestig hierbij dat ik op de hoogte ben gesteld dat de verwerking van persoonlijke gegevens door de Operator op enigerlei wijze wordt uitgevoerd, zowel met behulp van automatiseringstools (inclusief software) als zonder gebruik van automatiseringstools (met behulp van verschillende materiële media, inclusief papieren media).